Företagskultur

1. Ansvar för anställda
Ge full spel åt varje medarbetares individuella potential
Hyra och främja rätt personer
Främja och uppmuntra utvecklingen av individuella yrkeskunskaper
Ge löpande konstruktiv feedback
Uppmuntra anställda att förnya och förändra

2. Ansvar för laget
Skapa en positiv arbetsmiljö
Uppmuntra lagarbete
Identifiera och belöna enastående prestanda
Erbjud konkurrenskraftiga kompensations- och förmånerpaket
Främja kontinuerlig tvåvägskommunikation

3. Ansvar för kunderna
Låt kunden känna sig nöjd
Förstå kundens vision och strategi
Förbättra kontinuerligt våra produkter, tjänster och värderingar
Förutse och möta kundernas behov
Upprätta effektiva kund- och leverantörsallianser

4. Ansvar för företaget
Att utveckla vår verksamhet
Förbättra långsiktig lönsamhet
Utöka skalan för vår verksamhet och kunder
Investera ständigt i nya produkter, tjänster och support

5. Ansvar för samhället
Handlingen att följa etisk praxis
Att agera med ärlighet och integritet
Uppskattar ömsesidigt förtroende och respekt
Uppmuntra mångfald och kulturell uppskattning av arbetskraften
Behovet av att skydda och ta hand om samhället och dess omgivningar

500353205